Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

VITAJTE NA STRÁNKE EXEKÚTORSKÉHO
ÚRADU JUDr. SONI STODOLOVEJ

JUDr. Soňa Stodolová absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1981. Za súdneho exekútora bola vymenovaná rozhodnutím ministra spravodlivosti s účinnosťou od 4. decembra 1995. Od vymenovania za súdneho exekútora nepretržite vykonáva činnosť súdneho exekútora v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Na tejto stránke chceme predstaviť náš exekútorský úrad a informovať o jeho činnosti.
Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player